×

Serwis forumakademickie.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies w celach statystycznych. Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nowe władze Oddziału PAN w Krakowie

Polskiej Akademii Nauk
8 grudnia 2015

1 grudnia br., w czasie posiedzenia Prezydium Polskiej Akademii Nauk, prof. Andrzej Jajszczyk odebrał dokumenty potwierdzające jego zatrudnienie na stanowisku prezesa Oddziału PAN w Krakowie. Wyboru prezesa dokonało dnia 26 października br. Zgromadzenie Ogólne członków Oddziału PAN w Krakowie. Jednocześnie nowym wiceprezesem Oddziału wybrano prof. Ryszarda Nycza z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a członkiem Prezydium Oddziału – prof. Wiesława Pawlika z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W skład Prezydium Oddziału wchodzą także wybrani wcześniej: prof. Barbara Bilińska z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jako wiceprezes Oddziału i prof. Jerzy Lis z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej jako członek Prezydium Oddziału.

Oddział PAN w Krakowie jest największym z ośmiu oddziałów istniejących w Polsce i liczy 54 członków Akademii. Zadania Oddziału, na mocy ustawy, obejmują m.in.: integrację życia naukowego w regionie, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej, wykonywanie ekspertyz na rzecz tych organów, inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej, a także upowszechnianie i promocję wyników badań naukowych. 

W Oddziale PAN w Krakowie działa 30 komisji naukowych. Wydawanych jest 13 tytułów czasopism naukowych (7 roczników, 1 półrocznik, 3 kwartalniki, dwumiesięcznik oraz zeszyty naukowe) – łącznie ok. 25 woluminów rocznie). W obszarze działania Oddziału funkcjonują 23 placówki, w tym 11 instytutów naukowych PAN, a także, prowadzone wspólnie z Polską Akademią Umiejętności, Archiwum Nauki oraz Biblioteka Naukowa. Na terenie Krakowa mają swoją afiliację dwa Komitety Narodowe przy Wydziale II i V PAN, a także 13 Komitetów Naukowych PAN.

Prof. Andrzej Jajszczyk pracuje w Katedrze Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie. W latach 2011–2015 jako pierwszy dyrektor Narodowego Centrum Nauki tworzył tę ogólnopolską agencję grantową dzielącą między naukowców z całej Polski środki na badania podstawowe.

Prof. Ryszard Nycz jest pracownikiem Instytutu Badań Literackich PAN oraz profesorem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ubiegłego roku jest przewodniczącym Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Prof. Wiesław Pawlik jest emerytowanym profesorem Katedry Fizjologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2005–2008 był prorektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego.